Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om at de nye forskriftene som skal gi forenklinger i byggesaksbehandlingen, ennå ikke er kommet

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I mai 1999 gikk høringsfristen ut for de forenklinger i byggesaksbehandlingen som Høyre i fjor høst ba om å få vurdert. Uken før kommunevalget gikk Kommunal- og regionaldepartementet ut med gladmelding om at byggeforskriftene nå ble forenklet. Ennå er det ikke kommet nye forskrifter.

Kan statsråden forklare hvor det er blitt av disse forenklingene?


Les hele debatten