Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til miljøvernministeren

Om tiltak for å hindre at fjellreven dør ut, og økonomiske vurderinger for en eventuell "redningsaksjon"

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Fjellreven har siden 1930 være fredet, likevel har en i Norge i dag en bestand som ikke teller mer enn 50 voksne rev. Den største bestanden finnes i Børgefjell, mens de øvrige bestandene er så spredt at det er stor risiko for at arten dør ut.

Hvilke tiltak kan statsråden sette i verk for å hindre at en viktig del av vårt artsmangfold blir borte, og er det foretatt noen økonomiske vurderinger for en eventuelt "redningsaksjon"?


Les hele debatten