Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om at nesten 900 asylsøkere, hvorav mange mindreårige, har forsvunnet fra asylmottakene i år, og om å få bedre oversikt og ryddigere ansvarsforhold

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): I Aftenposten 15. oktober 1999 kommer det frem at nesten 900 asylsøkere har forsvunnet fra norske asylmottak i år. Mange av disse er enslige mindreårige. Verken Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet eller politiet vet hvor de har tatt veien eller hvem de er. Det påstås at når noen forsvinner så blir saken bare avsluttet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre oversikt og skape ryddigere ansvarsforhold?


Les hele debatten