Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om når Sandaker hybelhus blir gjenåpnet etter stengning pga. en alvorlig episode, og om ev. endringer i driften

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Sandaker hybelhus ble midlertidig stengt 6. august 1999 på grunn av en alvorlig episode på institusjonen. Justisdepartementet har i ettertid ønsket å kartlegge hva som har skjedd og ansvarsforholdet rundt saken. Saken er nå avsluttet. Hybelhuset er et viktig tilbud til tidligere innsatte og soningsfanger.

Når vil hybelhuset bli åpnet, og vil det eventuelt bli endringer i driften?


Les hele debatten