Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Om at saken om vegsjefskifte i Hordaland, som er sendt på høring til fylkespolitikerne, er unntatt offentlighet

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): To nye vegsjefer tiltrer 1. januar 2000, i Hordaland og Buskerud. I Hordaland er det nær 30 år siden siste vegsjefskifte. Saken er sendt fylkespolitikerne til høring i sak unntatt offentlighet.

Er dette i tråd med Regjeringens ønske om mer offentlighet, og vil statsråden ta initiativ til en mer åpen prosess?


Les hele debatten