Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om tiltak for å unngå eksplosjoner om bord i fiske- og oppdrettsbåter av aluminium som følge av kontakt mellom ballastbetong og aluminiumet

Datert: 21.10.1999
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 27.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): De siste årene er aluminium blitt mer og mer vanlig som byggemateriale i fiske- og oppdrettsbåter. Det er nå kommet for en dag at flere båter har hatt eksplosjoner om bord grunnet knallgass, som utvikles ved en kjemisk reaksjon mellom aluminiumsskroget og våt betong, som brukes som ballast i båtene. Dette ble påpekt i et notat fra Marintek AS allerede i 1991, der det uttrykkes stor bekymring for problemet.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å bøte på problemet slik at ikke liv går tapt?


Les hele debatten