Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Om at Statoil som strømselger bidrar til prisnedgang ved å underby alle aktører i markedet, og ødelegger for målet om lavere forbruk og bedre marked for alternativ, fornybar energi

Datert: 21.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den norske stats oljeselskap, Statoil, selger også strøm, og har gjennom å underby samtlige aktører i strømmarkedet bidratt til å senke prisleiet på energi. Regjeringen ønsker å redusere forbruket og hever elavgiften, og tror dette vil bedre markedet for alternativ fornybar energi.

Mener statsråden, som er generalforsamling i Statoil, at det er akseptabelt at selskapet bidrar til å ødelegge for Regjeringens politiske målsettinger, eventuelt hva vil hun gjøre for at staten ikke ødelegger for staten?


Les hele debatten