Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å innskjerpe overfor kommunene at man ved nybygging og ombygging tar hensyn til tilgjengelighet for funksjonshemmede i publikumsbygg

Datert: 22.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Steinkjer kommune har gitt tillatelse til ombygging av tidligere meierilokaler til nytt treningssenter, og unntatt ombyggingen fra byggeforskriftenes bestemmelser om tilgjengelighet i publikumsbygg. I bygningsreglene er imidlertid tilgjengelighet for funksjonshemmede et viktig hensyn, og det er av avgjørende betydning at reglene etterleves.

Vil statsråden innskjerpe overfor kommunene at man ved nybygg og ombygginger tar hensyn til tilgjengelighet for funksjonshemmede?


Les hele debatten