Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Om å sikre at alle forhold omkring Quetta-prosjektet blir kjent, da saksbehandleren i UDI som var drivkraften bak det, har sagt opp pga. uregelmessigheter knyttet til visumsaker

Datert: 22.10.1999
Besvart: 27.10.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): UDI har opplyst at en saksbehandler har sagt opp sin stilling på grunn av uregelmessigheter knyttet til visumsaker. I Aftenposten blir det opplyst at saksbehandleren har vært drivkraften bak "Quetta-prosjektet".

Vil statsråden sikre at alle forhold omkring "Quetta-prosjektet" blir kjent, siden dette dreier seg om folks rettssikkerhet?


Les hele debatten