Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helseministeren

Om at omsorgsarbeidere ikke får lov til å dele ut medisiner, sett på bakgrunn av sykepleiermangelen Kommune-Norge sliter med

Datert: 26.10.1999
Fremsatt av: Torny Pedersen (A)
Besvart: 03.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Kommune-Norge sliter i dag med sykepleiermangel. Tidligere fikk assistenter med medisinkurs lov til å dele ut medisiner fra dosetter. Fylkeslegen i Vest-Agder har innskjerpet dette etter at assistentene har tatt omsorgsarbeiderfaget. Når de har blitt fagarbeidere får de ikke lenger lov til å håndtere disse dosettene.

Mener statsråden dette er en fornuftig bruk av omsorgsarbeiderne i kommunene, og hva vil statsråden gjøre for å løse opp i denne "profesjonskampen"?


Les hele debatten