Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til sosialministeren

Om at deltidsarbeidende kvinner som blir uføre, får uføregraden fastsatt ut fra om de kan utføre husarbeid, til forskjell fra menn i tilsvarende situasjon

Datert: 27.10.1999
Fremsatt av: Karita Bekkemellem (A)
Besvart: 03.11.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Deltidsarbeidende kvinner som blir uføre kommer inn under "husmorregelen" i trygdelovgivningen ved vurdering av uføregrad. Det betyr at de får sin uføregrad fastsatt ut i fra om de kan utføre husarbeid som for eksempel husvask og matlaging, eller ikke. For menn i tilsvarende situasjon gjelder ikke denne regelen.

Hva vil statsråden gjøre for å endre denne klart diskriminerende ordningen?


Les hele debatten