Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til utenriksministeren

Om tapa Romania har etter bombeaksjonane på Balkan, og å ta initiativ til å få Donau opna for normal skipstrafikk

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Romania var ein nyttig medspelar for NATO under bombeaksjonane på Balkan i vår. Nå taper dette landet store summar kvar dag, sidan skipstrafikken på elva Donau er hindra.

Vil utanriksministeren ta initiativ til at Romania ikkje må ta desse tapa åleine, og at Donau kan verta opna for normal trafikk?


Les hele debatten