Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at ikke alle kreftsyke får optimal behandling, da sykehusene ikke har ressurser til å benytte de beste preparatene

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ledende krefteksperter uttaler til Aftenposten 28. oktober 1999 at ikke alle alvorlige kreftsyke i Norge får optimal behandling på grunn av at sykehusene ikke har ressurser nok til å benytte de beste og mest effektive preparatene i sin kreftbehandling.

Hva vil statsråden gjøre med dette alvorlige problemet?


Les hele debatten