Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til justisministeren

Om at soningsforholdene i fengslene ikke er tilrettelagt for pleietrengende fanger

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): Soningsforholdene i norske fengsler er i dag ikke tilrettelagt for å ta seg av pleietrengende fanger. Dette er uholdbart både for de innsatte det gjelder, og for de ansatte i fengselsvesenet.

Hvordan mener statsråden at dette problemet kan løses, og hva vil han foreta seg?


Les hele debatten