Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til samferdselsministeren

Om at Rv 120 fortsatt skal føres tvers gjennom Lillestrøm, sett på bakgrunn av forurensning og trafikksikkerhet

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Med bakgrunn i generell forurensning og trafikksikkerhet, legges tungt trafikkerte veier utenom tett bebygde områder og bykjerner. Det er i den sammenheng interessant at Rv 120 fortsatt skal føres tvers igjennom Lillestrøm sentrum spesielt siden annet trasévalg er gjort mulig.

Vil statsråden foreta seg noe konkret slik at Lillestrøm blir behandlet på samme måte som andre byer med tanke på fremtidig trafikkavvikling?


Les hele debatten