Spørretimespørsmål fra Inga Balstad (A) til sosialministeren

Om at små kafeer og butikker i distriktene må si opp bevillingen etter høyningen av den sentralt pålagte minsteavgiftssatsen for salg og skjenking av alkoholholdige drikker

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Inga Balstad (A)

Spørsmål

Inga Balstad (A): Før ny alkohollov ble innført, fastsatte kommunene avgift for salg og skjenking av alkoholholdige drikker uten å forholde seg til sentralt pålagt minstesats. I distriktene er det mange små kafeer og butikker som har marginale fortjenester. Disse føler seg ofte tvunget til å si opp sine bevillinger etter at avgiften ble høynet, og får slik dårligere tilbud enn foretak som ligger mer sentralt.

Vil statsråden gjøre noe for at slike uheldige virkninger av loven kan unngås?


Les hele debatten