Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om å finne en akseptabel refusjonsordning for kostbare cellegiftpreparater, da pengemangel ved sykehusene hindrer behandling av alvorlig kreftsyke

Datert: 28.10.1999
Fremsatt av: Sonja Irene Sjøli (H)
Besvart: 03.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Pengemangel ved sykehusene hindrer at alvorlig kreftsyke får behandling med nye medisiner som er bedre, men også dyrere. Sosialkomiteen ba allerede i 1995 Regjeringen finne en akseptabel refusjonsordning for de meget kostbare cellegiftpreparatene, og Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti foreslo våren 1998 å gi sykehusene rett til å foreskrive medikamentell kreftbehandling på blå resept.

Når vil statsråden presentere et forslag til løsning?


Les hele debatten