Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at Justisdepartementet skal ha overprøvd politiets og UDIs krav om utvisning av to russiske statsborgere med alvorlige voldsdommer, torpedovirksomhet og brudd på narkotikalovgivningen

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Justisdepartementet har ifølge Aftenposten overprøvd politiets og UDIs krav om utvisning av to russiske statsborgere med alvorlige voldsdommer, torpedovirksomhet og brudd på narkotikalovgivningen. Justisministeren har selv bedt politiet i Finnmark å holde et våkent øye med "mulige russiske kriminelle", også når russere kun begår forseelser.

Kan statsråden forsvare denne type overprøvelser av et departement som statsråden har ansvaret for, og hvorfor kontakter ikke departementet politiet før de omgjør politiets vedtak?


Les hele debatten