Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om at det offentlige engasjerer seg i og subsidierer virksomhet som er i direkte konkurranse med tradisjonell, privat næringsvirksomhet

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hva er statsrådens prinsipielle holdning til at det offentlige engasjerer seg i og subsidierer virksomhet som er i direkte konkurranse med tilsvarende privat næringsvirksomhet når dette skjer på områder som tradisjonelt er ivaretatt av det private næringsliv, og vil statsråden som et ledd i Regjeringens næringspolitikk sikre at så ikke skjer?


Les hele debatten