Spørretimespørsmål fra Kirsti Saxi (SV) til barne- og familieministeren

Om statens andel av driftstilskuddet til barnehagene, da barnehager blir lagt ned pga. stram kommuneøkonomi

Datert: 28.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kirsti Saxi (SV)

Spørsmål

Kirsti Saxi (SV): Grunnet meget stram økonomi i mange kommuner blir barnehager lagt ned når kommunene skal spare penger. De siste årene har kommunene og foreldrene måttet betale større og større del av de faktiske utgiftene fordi statstilskuddene har økt lite. Tidligere har statens målsetting vært å dekke 40 pst. av driftstilskuddet til barnehagene.

Vil Regjeringen fortsatt gå inn for denne målsettingen?


Les hele debatten