Spørretimespørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til helseministeren

Om tiltak mot en krise i offentlig tannhelsetjeneste, i lys av meldinger om ubesatte stillinger og høy alder blant dem som ennå holder ut

Datert: 29.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Fra mange fylker strømmer det inn meldinger som tyder på krise i offentlig tannhelsetjeneste. I Sogn og Fjordane er eksempelvis 20 pst. av tannlegestillingene vakante. Pensjonsalderen nærmer seg for dem som fremdeles holder ut i stillingene.

Har statsråden tanker om og tiltak for å beholde en kvalitetstjeneste i offentlig tannhelsesektor?


Les hele debatten