Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til samferdselsministeren

Om at brukere av et ungdomskort for kollektivtransport i Akershus som vil reise via Romeriksporten, har fått et påslag på 250 kr fastsatt av NSB

Datert: 29.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Akershus fylkeskommune har innført ungdomskort til bruk på buss, tog og bane. Kortet koster nå 375 kroner per måned. Fylkeskommunens årlige kostnader er anslått til ca. 40 mill. kroner. Målet er å stimulere ungdom til å reise kollektivt. Kortbrukere som ønsker å bruke Romeriksporten har fått et påslag på 250 kroner fastsatt av NSB. Dette undergraver fylkeskommunens politikk for å få flere til å reise kollektivt.

Vil statsråden påse at NSB fører en prispolitikk som støtter opp om fylkeskommunens miljøsatsing?


Les hele debatten