Spørretimespørsmål fra Torny Pedersen (A) til finansministeren

Om at fjernvarme til boligoppvarming i Nord-Norge er belagt med merverdigavgift, mens elektrisk kraft til samme formål er fritatt

Datert: 29.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av finansminister Gudmund Restad

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på elektrisk kraft til boligoppvarming, mens fjernvarme til boligoppvarming i samme område er belagt med merverdiavgift. Regjeringens målsettinger om miljøvennlige vannbaserte oppvarmingssystemer er i dette tilfelle meget vanskelig å markedsføre, og det fremmer ikke bruken av fjernvarme i Nord-Norge. Dette er ikke god miljøpolitikk.

Når vil statsråden gjøre noe med dette konkurransevridende misforholdet?


Les hele debatten