Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om å hindre at politiet nyttar tvang og makt for å hente ut born i tråd med barnevernet sitt vedtak, i andre born sitt påsyn, slik som i siste sak i Karlsøy kommune

Datert: 29.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Eg syner til siste barnevernssak i Karlsøy kommune og spør statsråden kva han kan og vil gjere for å forhindre at politiet nyttar tvang og makt for å hente ut born i tråd med barnevernets vedtak i andre borns påsyn?


Les hele debatten