Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til fiskeriministeren

Om følgene et høringsforslag om eierskapsavgrensning i fiskeoppdrett vil kunne få for et salg av Hydro Seafood ASA

Datert: 29.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Ifølge oppslag i Dagens Næringsliv vil den avgrensing av eierskap i fiskeoppdrett Fiskeridepartementet har sendt på høring føre til at større norske oppdrettsselskap og utenlandsk eide selskap som er etablert i norsk oppdrett vanskelig kan overta Hydro Seafood ASA, som nå er på salg.

Medfører dette riktighet?


Les hele debatten