Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om hvorvidt fartøykvote i torskefisket er et kriterium for å komme inn under kondemneringsordningen for kystfiskeflåten

Datert: 29.10.1999
Besvart: 03.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Kondemneringsordningen for kystfiskeflåten er et godt tiltak for å få modernisert og kapasitetstilpasset denne flåten. Dessverre er det en del fartøy som faller utenfor ordningen. Det ser ut som om dette er fartøyer som ikke har fartøykvote i torskefisket.

Er det et kriterium for å få kondemnering at fartøyet må ha fartøykvote i torskefisket for å komme inn under ordningen, og er det mulig å endre regelverket til også å omfatte fartøy som driver med andre fiskeri, og ikke har fartøykvote for torsk?


Les hele debatten