Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om at man ved utarbeiding av verneplaner og naturreservatplaner i tråd med revidert landsplan for naturparker av 1993 opererer med foreløpige ytre plangrenser som vanligvis ikke gjøres offentlig kjent

Datert: 29.10.1999
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 03.11.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med utarbeidelse av forskjellige verneplaner og planer for naturreservater i tråd med revidert landsplan for naturparker av 1994, opererer planleggerne med foreløpige ytre plangrenser som vanligvis ikke gjøres offentlig kjent.

Synes statsråden at denne måten å drive saksbehandling på er i tråd med Stortingets forutsetninger?


Les hele debatten