Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at mange kommuner nedprioriterer skatteinnkrevingen fordi de får lite igjen i forhold til ressursbruken, og uansett får dekket opp gjennom skatteutjevningen i rammetilskuddet

Datert: 01.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Kommunal Rapport skriver 29. oktober 1999 at mange kommuner nedprioriterer skatteinnkrevingen fordi kommunene får lite igjen i forhold til de ressursene de bruker på innkrevingen. Kommunene får uansett dekket opp gjennom skatteutjevningen i rammetilskuddet.

Mener statsråden at den beste organiseringen av skatteinnkrevingen er slik vi har det i dag, eller har statsråden nye tanker eller ideer på et så viktig område?


Les hele debatten