Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt avstand for skoleskyss skal regnes fra hjemmeadressen eller f.eks. fra nærmeste bussholdeplass

Datert: 03.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): I Sokndal kommune i Rogaland må et barn på 11 år som har en skolevei på tilsammen 12 kilometer med buss, i tillegg gå nesten 4 kilometer til og fra bussen hver dag.

Skal avstand for skoleskyss regnes fra hjemmeadressen til skolen, eller skal avstanden, som blant annet i Sokndal kommune, regnes ut fra et annet tilfeldig valgt geografisk punkt, for eksempel nærmeste bussholdeplass?


Les hele debatten