Spørretimespørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsråden har påbegynt gjennomgangen av studenters arbeidsmiljø, da han ville avvente levekårsundersøkelsen som kom i juni 1999

Datert: 28.10.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Statsråden uttalte i den ordinære spørretimen 14. april 1999, vedrørende et spørsmål om en gjennomgang av studenters arbeidsmiljø, at han ville avvente levekårsundersøkelsen før en slik gjennomgang. Levekårsundersøkelsen kom i juni 1999.

Har statsråden påbegynt arbeidet med studentenes arbeidsmiljø, eller er det ytterligere grunnlag for utsettelse, og tilfelle hvilke?


Les hele debatten