Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å stimulere alle fylker til å opprette minst ett International Baccalaureate-tilbud i videregående opplæring

Datert: 29.10.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): International Baccalaureate-linjene er et anerkjent tilbud innenfor videregående opplæring, med en verdifull kombinasjon av akademisk skolering og personlighetsutvikling i en internasjonal ramme. I Norge vil det være et rimelig mål at det i alle fylker finnes minst ett IB-tilbud.

Hva kan statsråden gjøre for å stimulere fylkene til å gjøre et slikt mål til virkelighet?


Les hele debatten