Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om det at en muslim på AMO-kurs er nektet fri en time hver uke for å delta i fredagsbønnen, i lys av prinsippet om den enkeltes rett til religionsutøvelse

Datert: 04.11.1999
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 17.11.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): En muslim som deltar på et AMO-kurs er blitt nektet fri en time hver fredag. Dette betyr at han ikke får anledning til å delta i fredagsbønnen i moskeen.

Hvorledes vurderer statsråden arbeidsmarkedsmyndighetenes avslag i lys av prinsippet om den enkeltes rett til religionsutøvelse?


Les hele debatten