Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at drosjenæringen sliter med dårlig økonomi og lave lønninger pga. maksimalprisordningen

Datert: 04.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Drosjenæringen sliter i dag med dårlig økonomi og lave lønninger grunnet maksimalprisordningen. Til sammenligning har takstene i kollektivtransporten hatt en økning på hele 36,5 pst., mens for drosjenæringen er økningen 18,8 pst. for perioden 1990 til juni 1998.

Mener statsråden at maksimalprisordningen nå bør avskaffes?


Les hele debatten