Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om iverksatte tiltak overfor kommuner med en uverdig eldreomsorg, på bakgrunn av forskrifts- og lovbrudd avdekket i fylkeslegenes tilsynsrapporter for sykehjem i 1998

Datert: 20.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten