Muntlig spørsmål fra Børge Brende (H) til sosialministeren

Om det høye sykefraværet i Norge, og hvordan en utvidet egenmelding fra tolv dager til fire uker skal kunne redusere det

Datert: 20.10.1999
Besvart: 20.10.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H):


Les hele debatten