Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om en uttalelse fra statssekretær Totland om at foreldrenes syn på KRL-faget er en av grunnene til at vi har fått flere kristne, private grunnskoler

Datert: 08.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Ifølge Dagbladet 8. november 1999 sier statssekretær Marit Totland: "En av grunnene til at vi har fått flere kristne, private grunnskoler, er nok at foreldrene har vanskelig for å godta det nye faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL)."

Er dette en vurdering statsråden deler, og hvilke konsekvenser vil eventuelt dette få?


Les hele debatten