Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til helseministeren

Om å sikre korrekt informasjon om helsefare ved bruk av snus, da en svensk rapport viser at det ikke finnes noen sikker sammenheng mellom snus og kreft

Datert: 09.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Norske snusbokser inneholder en advarsel fra Sosial- og helsedepartementet om at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. Den svenske Socialstyrelsens rapport nr. 11 fra 1997 viser at det ikke finnes en sikker sammenheng mellom snus og kreft, og i Sverige er det aktuelt å fjerne advarselen. Effektivt folkehelsearbeid er avhengig av vitenskapelig holdbar informasjon fra myndighetene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at departementet gir korrekt informasjon om snus?


Les hele debatten