Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om at planene om å slå sammen Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) og Oslo Sporveier kan bli veltet pga. en protokolltilførsel fra statens representanter i SL-styret

Datert: 09.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I forbindelse med planene om å slå sammen Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) og Oslo Sporveier, har statens representanter i styret i SL framsatt en protokolltilførsel hvor de sier at den framforhandlede fusjonsavtalen ikke er bra nok.

Er statsråden klar over dette, er han enig med statens representanter, og er han dessuten klar over at dette kan velte planene om å opprette et felles kollektivtransportselskap i hovedstadsregionen?


Les hele debatten