Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til samferdselsministeren

Om manglende svar fra Vegdirektoratet på en søknad fra Vegvesenet i Aust-Agder om å få sette opp en "enkel svensk midtrabatt" på E18 ved Rannekleiv - Temse

Datert: 09.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Vegvesenet i Aust-Agder har søkt Vegdirektoratet om tillatelse til å sette opp en såkalt "enkel svensk midtrabatt" på E18 ved Rannekleiv - Temse, og har også søkt om dekking av utgifter til arbeidet på 15 mill. kroner. Søknaden ble sendt i august 1999, men de har ennå ikke fått svar fra Vegdirektoratet.

Hva er statsrådens holdning til denne søknaden, som kan være et viktig tiltak til å bedre trafikksikkerheten?


Les hele debatten