Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til barne- og familieministeren

Om at Hadsel kommune har innført en ekstra avgift for barn med deltids barnehageplass og kontantstøtte

Datert: 09.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Ifølge Vesterålen Avis har Hadsel kommune i Nordland innført en ekstra avgift for barn som har deltids barnehageplass, og samtidig mottar kontantstøtte. Avgiften er satt til 500 kroner per måned. Dette fører til at foreldre som velger å være hjemme sammen med barna to dager i uka må betale mer for barnehageplassen enn for full barnehageplass.

Mener statsråden at dette er i tråd med intensjonene bak innføringen av kontantstøtte, hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å rette dette opp?


Les hele debatten