Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om registreringen av straffedømte i DNA-registeret ved Kripos, og hvorvidt alle politidistrikter har kommet tilstrekkelig i gang med arbeidet

Datert: 09.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Riksadvokaten har gitt pålegg om å gå igjennom alle dommer med henblikk på å få straffedømte registrert i DNA-registeret ved Kripos. Dette er gjort blant annet i Oslo politidistrikt hvor man foreløpig har funnet frem til 120 personer.

Har statsråden oversikt over om alle politidistrikt har kommet tilstrekkelig i gang med registreringen slik at DNA-registerets potensiale og nytteverdi kan bli brukt fullt ut?


Les hele debatten