Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om å sikre at fylkesmannsembetene gjennomfører det lovpålagte tilsynet med barnevernsinstitusjoner

Datert: 10.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge barnevernlovens §§ 5-7 skal fylkesmannen føre tilsyn med offentlige og private barneverninstitusjoner. Av 18 fylkesmannsembeter var det 16 som brøt regelverket i 1998. I en artikkel i Aftenposten 28. oktober 1999 blir det avdekket til dels alvorlige overgrep mot barn i barneverninstitusjoner.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fylkesmannsembetene får gjennomført det lovpålagte tilsynet av barneverninstitusjoner?


Les hele debatten