Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å innføre ordningen som i Danmark gir minibusser som skal føres av døve, dispensasjon fra forskriftene hvis man benytter noen ekstra speilanordninger

Datert: 10.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): I Norge blir døve nektet førerkort i klasse D1, blant annet med henvisning til EØS-regler. I Danmark er problemet løst ved at minibusser som skal føres av døve gis dispensasjon fra forskriftene dersom man benytter noen ekstra speilanordninger.

Vil statsråden ta initiativ til å innføre tilsvarende ordning som i Danmark også i Norge?


Les hele debatten