Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at arbeidsledige fratas dagpengene hvis de søker utdanning eller tar kurs av noen varighet for å skolere seg, f.eks. fag- og svennebrev

Datert: 10.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Arbeidsledige som mottar dagpenger blir fratatt sine dagpenger dersom den arbeidsledige søker utdanning eller tar et kurs av noen varighet for å skolere seg for arbeidslivet, som for eksempel å ta fag- og svennebrev. Dagpengeforskriftene og regelverket i folketrygden må endres.

Kan statsråden sørge for at dette gjøres?


Les hele debatten