Spørretimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til helseministeren

Om å vurdere en strengere behandlingsgaranti for barn og unge som trenger psykiatrisk helsehjelp

Datert: 10.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Det er store fylkesvise forskjeller og store køer innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Den 3 måneders gjeldende behandlingsgarantien sikrer ikke barn og unges rett til hjelp når de trenger det. Dette ble blant annet dokumentert i Verdens Gang 8. november 1999. Barn har ifølge FNs Konvensjon om barnets rettigheter, Artikkel nr. 24 - Helse, rett til helse og helseomsorg.

Vil statsråden vurdere en strengere behandlingsgaranti for barn og unge som trenger psykiatrisk helsehjelp?


Les hele debatten