Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om at prisreguleringen på landbrukseiendommer kan medføre redusert salg og manglende vedlikehold, og derfor på sikt avfolking av distriktene

Datert: 11.11.1999
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 17.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ser statsråden at prisreguleringen på landbrukseiendommer kan redusere antall salg av denne type eiendom, samt at noen eiendommer heller ikke blir tilført det vedlikeholdet de trenger, og at dette derfor kan føre til avfolkning av distriktene på sikt?


Les hele debatten