Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til samferdselsministeren

Om problemet med uregistrerte biler som er hensatt på gateplan på ubestemt tid, da trafikketaten i Oslo kommune lite kan gjøre pga. manglende lovhjemmel

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Uregistrerte biler som av ulike årsaker er hensatt på gateplan på ubestemt tid er et stort problem i Oslo. Det er særlig ille etter snøfall. Trafikketaten i Oslo kommune kan lite gjøre på grunn av manglende lovhjemmel. Det er reist tvil om hvilket departement som er ansvarlig.

Vil statsråden foreta seg noe for å hjelpe kommuner som sliter med slike problemer?


Les hele debatten