Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til barne- og familieministeren

Om hva som er gjort for å hjelpe ei ni år gammel autistisk jente som er flyttet fra fosterhjemmet hun har bodd i hele sitt liv, da Barneombudets ankeanbefaling ikke er fulgt

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Ei ni år gammel autistisk jente er flyttet fra fosterhjemmet hun har bodd i hele sitt liv. Statsråden svarte i muntlig spørretime 27. oktober 1999 at "..det verkar uforståeleg på oss alle.." og "..eg brukar dei kanalane eg har, både til informasjon og til å sjå kva vi kan gjera for å påverka, slik at dette barnet får vera der det etter vårt syn bør vera..". Barneombudet har også konkludert med at vedtaket synes urimelig, og sterkt anbefalt en anke. Saken er ikke anket.

Hva har statsråden gjort for å hjelpe barnet?


Les hele debatten