Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til kommunal- og regionalministeren

Om tiltak overfor kommunale vannverk for å følge opp drikkevannsforskriften, da bare ca. halvparten er godkjent eller har søkt om godkjennelse

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Drikkevannsforskriften av 1. januar 1995 pålegger alle vannverk som leverer vann til mer enn 20 husstander eller 100 personer om at anlegget skal være godkjent innen 1. januar 1996. Det var pr. 1996 1 907 slike vannverk, 1 084 av dem kommunale. En fersk undersøkelse viser at bare ca. halvparten er godkjent eller har søkt om godkjennelse.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å følge opp drikkevannsforskriften for de kommunale vannverk?


Les hele debatten