Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om den nye anbudsrunden for kortbanenettet, og hvorfor Widerøe's Flyveselskaps lønnsomme direkterute fra Helgeland til Oslo planlegges nedlagt

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med den nye anbudsrunden for kortbanenettet, ble det fra Samferdselsdepartementets side lagt inn i forhandlingene med Widerøe`s Flyveselskap ASA at direkteruta fra Helgeland til Oslo og retur skulle legges ned mot at frekvensen mellom Helgeland og Trondheim skulle økes. Direkteruta til Oslo har vært en suksess med 85 pst. belegg og må være en av de mest lønnsomme rutene til Widerøe.

Hva er årsaken til at denne lønnsomme ruta nå planlegges nedlagt, og vil statsråden medvirke til at så ikke skjer?


Les hele debatten